Update vanuit de jeugdafdeling

De oliebollen zijn al weer enige tijd terug in hun hok, het voetballen is weer begonnen. In dit stuk wil ik alvast nog verder vooruit kijken en wel naar het volgende seizoen, 2020-2021. Dat lijkt nog ver maar, hoewel de prioriteit natuurlijk ligt bij de tweede seizoenshelft, de voorbereidingen daarop zijn al in volle gang. Ik wil hierbij graag de uitgangspunten voor volgend seizoen benoemen, een idee geven van de uitdagingen waar we voor staan en jullie hulp vragen om alles zo snel mogelijk op de rit te hebben voor volgend seizoen.

Teamindeling
Wij beginnen nu met de teamindeling voor volgend seizoen. Niet tot in detail maar wel op basis van aantallen. Hoeveel spelers (j/m) hebben we per lichting? Hoeveel teams lijken reëel? Op basis van de ervaringen van dit jaar en deze aantallen kunnen we alvast één wijziging bekend maken. Volgend jaar zullen we geen JO12 teams inschrijven. De aantallen spelers zijn te gering om zowel een JO12 als een JO13 lichting te hanteren. Dit betekent dat de alle huidige JO11 en JO12 spelers naar de JO13 en dus naar een groot veld zullen gaan. Goed om te beseffen dat het nog maar een paar jaar geleden heel gewoon was dat JO12 spelers op een groot veld speelden. Uiteraard zullen we zorgen dat de spelers nog deze seizoenshelft gelegenheid krijgen om te wennen.

Trainers
Natuurlijk streven wij er ook volgend jaar weer naar om een mooie trainersstaf samen te stellen. Dit jaar hebben we goede ervaringen opgedaan met de inzet van jeugdspelers vanaf de JO15 bij de trainingen van de pupillen. Wij zijn heel blij om te horen dat de jongens (want dit jaar helaas nog geen meiden) ook enthousiast zijn en een heel aantal al heeft aangegeven ook volgend jaar door te willen gaan. Top!!! Daarnaast zijn wij heel blij met de inzet van stagiairs van zowel het MBO Rijnland en het CIOS. Ook daarvan hopen we er volgend jaar nog meerdere terug te zien. En natuurlijk met de ouders. Dank voor de betrokkenheid die jullie tonen. Voor de kinderen en de vereniging heel fijn. We zijn ook blij met de hoofdtrainers die we hebben. Bedankt voor jullie inzet 3 tot 4 keer per week. Dit jaar zijn er mede dankzij jullie stappen gemaakt in de samenwerking tussen selectie en niet-selectie teams en is er ook een brug geslagen naar “de stichting”, de senioren 1, 2, 3 selectie.

Voor volgend jaar hebben we wel de nodige uitdagingen:

  1. We zoeken een nieuwe trainer voor de JO17. Job de Ridder heeft namelijk al aan het begin van het seizoen aangegeven dat dit zijn laatste seizoen zal zijn.
  2. We zoeken een hoofdtrainer voor de JO11.
  3. We zoeken minstens één hoofdtrainer voor de pupillen. Dit jaar hebben Nino Hoogervorst en Steven Hartevelt de hoofdtrainersrol voor de pupillen naar grote tevredenheid ingevuld. Het streven blijft echter om voor zowel de JO8, de JO9 en de JO10 een aparte hoofdtrainer te hebben en ik zou het fantastisch vinden als we 2 maar minstens één extra hoofdtrainer zouden kunnen vinden.
  4. We zoeken naar nieuwe jeugdspelers die trainingen willen geven, nieuwe stagiairs en nieuwe ouders die willen helpen bij training geven. Wij gaan ons best doen om zoveel mogelijk van de huidige jeugdspelers, stagiairs en ouders te behouden. Wij komen naar jullie toe, maar wacht daar niet op als jullie alvast met ons daarover in gesprek willen. We gaan er vanuit dat dit voor een groot deel gaat lukken maar ook dat we hoe dan ook weer nieuwe vrijwilligers nodig gaan hebben om tenminste dezelfde bezetting als dit jaar te behouden. Maar liever nog veel meer. Kortom, we kunnen nog heel veel handen en voeten en voetballiefhebbers gebruiken!

Technisch coördinatoren
Momenteel bestaat het team aan technisch coördinatoren uit mij als TC jeugd en Nino Hoogervorst als TC pupillen. Met zijn tweeën zijn wij verantwoordelijk voor de teamsamenstelling, aanstelling van trainers, het technische beleid en de begeleiding van de trainers. In de praktijk blijkt daar best veel bij te komen kijken en we merken dat we meer aandacht aan voetbal inhoudelijke zaken zouden willen besteden. Vaker bij trainingen kijken, meer sparren met trainers, noem maar op. Als eerste ben ik op zoek naar twee extra TC’s: 1 voor de middenbouw, JO11-JO13, en 1 voor de bovenbouw, JO14-JO19. Daarmee zouden veel gerichter aan de slag kunnen met het technisch beleid voor de onder-, midden- en bovenbouw. Meer aandacht voor voetbal met als uiteindelijk doel meer plezier, meer ontwikkeling en meer doorstroom naar de senioren.

Hulp
Wij kunnen jullie hulp als leden, ouders of anderszins betrokken Ter Leedenaren heel goed gebruiken. Ervaring leert dat het niet eenvoudig is om langs de gebaande paden mensen te zoeken. De beste resultaten hebben we bereikt door tips van jullie. En daarom vragen we jullie om mee te denken. Lijkt het jullie zelf leuk om wat te doen? Dan horen we dat uiteraard graag meteen. Kennen jullie mensen die mogelijk interesse zouden hebben in een rol als hoofdtrainer, assistent, begeleider of Technisch Coördinator? Laat het ons weten.

Frans Verschoor