Vacatures binnen het bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging hebben de penningmeester en de voorzitter van de vrouwencommissie afscheid genomen. Hiermee zijn er twee belangrijke, leuke en uitdagende functies vacant geworden. Het vertrek van beide bestuursleden was binnen het bestuur al wat langer bekend, maar het lukte ons niet om binnen ons netwerk (goede) opvolgers te vinden. Mogelijk kunnen wij geïnteresseerde leden (of aanstaande leden) langs deze weg bereiken. Over de functies kan ik, in een paar woorden, het volgende zeggen.

Penningmeester.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur, samen met de voorzitter en de secretaris. De penningmeester is de eindverantwoordelijk voor het financieel beleid binnen de vereniging. Enkele jaren gelden hebben we een financiële commissie opgericht, bestaande uit ongeveer vijf mensen die vanuit hun dagelijks werk veel financiële expertise hebben. De penningmeester zal de rol van voorzitter van de financiële commissie krijgen. De leden van de financiële commissie kunnen de penningmeester met raad en vooral daad bijstaan bij alle financiële werkzaamheden, zoals de dagelijkse financiële administratie, het opstellen van de jaarlijkse begroting en het opmaken van de jaarstukken. Daarnaast hebben we onze financiële administratie afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd en vereenvoudigd. Hierbij maken we nu gebruik van Exact voor de boekhouding en Wefact voor de facturering. Verder overwegen we op dit moment om de gehele financiële basisadministratie extern te laten uitvoeren.

De rol van de nieuwe penningmeester zal dus aanzienlijk anders (en minder arbeidsintensief) worden dan zoals het  in het verleden was. We zouden graag zien dat de penningmeester, naast de eindverantwoording voor de financiën, een meer bestuurlijke rol oppakt en zich meer gaat richten op onze (financiële) toekomst door het maken van een financieel meerjarenplan.

Mocht u interesse hebben in, of meer willen weten over, deze boeiende en interessante rol, kunt u contact opnemen met mij of een van de andere bestuursleden

Voorzitter vrouwencommissie

Het vrouwenvoetbal is bij Ter Leede altijd zeer belangrijk geweest. We hebben een rijke historie met een flink aantal nationale (en internationale) successen. Voor de komst van de eredivisie vrouwen was Ter Leede de top van Nederland. Nu spelen onze vrouwen in de top van het amateur voetbal. De ambitie van de vereniging is om in de top van het amateurvoetbal te blijven. Binnen de vereniging zijn de vrouwen net zo belangrijk als de heren.

De voorzitter van de vrouwencommissie maakt ook deel uit van het hoofdbestuur van de vereniging en kan dus ook vereniging breed meedenken en -praten. De belangrijkste taak van de voorzitter vrouwencommissie is het dagelijks leiding geven aan de vrouwencommissie, de bezetting op peil houden en/of brengen en het zorgen voor faciliteiten om de ambitie van de vereniging te verwezenlijken. Uiteraard samen met de leden van de commissie en het hoofdbestuur.

Voorzitter van de vrouwencommissie is binnen Ter Leede een belangrijke en interessante functie! Ook hier geldt dat u contact op kunt nemen met mij of een van de andere bestuursleden voor meer informatie!

Namens het bestuur van de vereniging,

Kees de Lange, voorzitter