Van Sportakkoord naar Vitaliteitsplan 2020-2022

Van Sportakkoord naar Vitaliteitsplan 2020-2022,
Ter Leede doet mee!

In de zomer van 2018 sloot sportminister Bruno Bruins samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord, met als doel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De reden om te investeren in bewegen, gezondheid en vitaliteit is tweeledig. Enerzijds heeft dit een positief effect op de steeds toenemende kostenpost rond zorg. Anderzijds draagt dit bij aan het welzijn van mensen, iets waar wij bij Ter Leede met name op aanslaan. Het akkoord laat zich leiden langs een zestal thema’s: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig bewegen, Topsport die inspireert.

Er wordt in Gemeente Teylingen al veel gedaan op het terrein van sport en bewegen. Geholpen door de speciaal aangestelde sportformateur Gerben van Duin heeft de Gemeente de uitvoering van het Sportakkoord in een breed gedragen plan gebracht met de naam “Van Sportakkoord naar Vitaliteitsplan 2020-2023”. In de aanloop hebben een aantal partijen elkaar gevonden. Ook wij hebben gezien dat de richting van dit programma op veel vlakken aansluit bij waar wij bij Ter Leede voor staan. Kijk daarnaast naar de optelsom van ons aantal leden, vrijwilligers, donateurs plus ouders en je begrijpt dat wij hier graag een stukje verantwoordelijkheid in nemen. Wij zijn dus ook aangesloten!

Wie doen er mee? Inmiddels hebben de Gemeente Teylingen, Stichting de Combibrug, Stiwa, Welzijn Teylingen, Sophia Scholen en vv Ter Leede het plan mede ondertekend. Samen gaan we uitvoering geven aan dit plan met als ambitie de Gemeente Teylingen vitaler te maken. Overigens vindt er nog een heel actieve werving plaats door Gerben van Duin, hoe meer partijen participeren hoe beter we met elkaar zaken voor elkaar kunnen krijgen. Op 16 juli is er in ons clubhuis een bijeenkomst van met name partijen uit Sassenheim, waar Gerben hen meeneemt in het gedachtengoed en hen wil enthousiasmeren ook aan te sluiten.

Wat gaan we dan doen, waar staan we nu? De corona crisis heeft ons niet weerhouden van de eerste stap. In een digitale vergadering hebben bovenstaande partijen kennis gemaakt. Wij staan op een belangrijk punt, namelijk het beantwoorden van de vraag hoe bovenstaande mooie ambities concreet gemaakt kunnen worden. Hoe vertalen we dit naar concrete acties, doelen en projecten. Dit staat op de volgende bijeenkomst centraal en dit zal net na de zomer plaatsvinden.

Vanuit Ter Leede zijn wij, Ronald Vonk samen met voorzitter Kees de Lange, eigenaar van dit mooie initiatief en zullen wij de club regelmatig bijpraten over de initiatieven en ontwikkelingen.

Tot zover voor nu, indien vragen zijn wij er uiteraard!

Ronald en Kees.

Ronaldvonk@terleede.nl

Keesdelange@terleede.nl