Vergaderingen (waaronder de ALV) tijdens de huidige coronamaatregelen

Afgelopen dagen kregen we vanuit verschillende geledingen binnen de vereniging vragen over de mogelijkheid om na 17.00 uur nog te vergaderen in ons clubgebouw.  We hebben ons hier even in verdiept en onder andere informatie ingewonnen bij andere verenigingen in de omgeving. Op basis van de ingewonnen informatie hebben we de conclusie getrokken dat ook vergaderingen in ons clubgebouw na 17.00 uur niet meer mogen plaatsvinden. We moeten dus weer over op “teams” of de vergadering uitstellen.

Ook onze Algemene Leden Vergadering (ALV) stond op de agenda binnen de periode van de huidige maatregelen, namelijk op 16 december. Omdat we zoveel als mogelijk willen voorkomen dat we de ALV digitaal moeten organiseren, hebben we besloten om de ALV uit te stellen naar een nog nader te bepalen datum, ergens midden januari. De coronawet geeft hiertoe de mogelijkheid. We zullen u hierover zo snel als mogelijk nader informeren.

Als er komende dagen iets verandert met betrekking tot de sluitingstijd van het clubgebouw, zullen we op basis van de nieuwe situatie de mogelijkheid tot vergaderen heroverwegen. Het besluit om de ALV te verplaatsen staat vast.

Namens het bestuur,

Kees de Lange, voorzitter.