Verplaatsen ALV

Afgelopen weekend heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van woensdag 14 december a.s. te verplaatsen naar woensdag 4 januari 2023. Reden hiervoor is dat er door zeer recente ontwikkelingen binnen het bestuur en de wegens werkzaamheden afwezigheid van enkele bestuursleden, er meer tijd nodig is voor een goede voorbereiding en uitvoering van de ALV. We vinden dat de leden recht hebben op een goed voorbereide ALV en hebben daarom deze beslissing genomen.

Namens het bestuur,

Kees de Lange, voorzitter