Verslag Algemene Ledenvergadering 22 mei 2024.

Deze ledenvergadering kende een andere opzet dan gebruikelijk, vanwege de wijzigingen in het bestuur en organisatie en de presentatie van de renovatie van het sportpark en de trainers van Vrouwen 1 en Heren 1.
De belangstelling voor deze bijeenkomst was overtreffend met circa 65 aanwezigen.
Voorzitter a.i. Frank Kuijper opende om 19.30uur de vergadering, hij is de tijdelijke vervanger van
Kees de Lange, die vanwege gezondheidsproblemen moest aftreden.
Voorzitter vroeg een moment van stilte voor Aad Floor en Frans Heijing, twee leden van de vereniging die zich over een lange periode zeer verdienstelijk hebben ingezet.
De notulen van de ALV van 13 december 2023 werden vastgesteld en penningmeester Redboth Ciggaar gaf een financieel verslag over het vorige en huidige boekjaar.
De nieuwe bestuursvorm binnen onze club werd toegelicht door Frank Kuijper.
Begin 2024 hebben er bestuurswisselingen plaatsgevonden, Kees de Lange is begin januari afgetreden als voorzitter VV Ter Leede en Ed Zuidhoek is begin februari als voorzitter bij de Businessclub afgetreden.
De organisatie onder het bestuur gaat veranderen, het bestuur gaat meer op afstand besturen en is minder inhoudelijk bezig.
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, er staat nog een vacature open.
Onder het bestuur functioneren zeven afdelingen, die worden geleid door een coördinator met een eigen verantwoordelijkheid en budget binnen een kader.
Deze coördinator stuurt diverse commissies en werkgroepen aan in de afdeling.
Er vindt structureel overleg plaats tussen de afdelingen, Business Club en bestuur.
Het bestuur werkt aan een nieuw beleidsdocument, gebaseerd op het overleg in de klankbordgroep en het adviestraject van RABO Clubsupport.
De focus wordt gelegd op twee speerpunten: de kantine is het kloppend hart van de vereniging en
de jeugd is de basis voor de vereniging.
De aftredende bestuursleden Kees de Lange en Ed Zuidhoek kregen bloemen overhandigd en werden bedankt voor hun jarenlange inzet en energie.

Bestuurslid Rien de Bruijn gaf een toelichting op de plannen voor renovatie van het sportpark De Roodemolen, veld 9 wordt opgedeeld in een half voetbalveld en tennisbaan voor STV, daarvoor komen twee kunstgrasvelden op veld 6 en 7.

In een vraaggesprekje werden de nieuwe Afdeling Coordinatoren voorgesteld en konden zij hun plannen voor komende periode bekend maken.

De trainers van Vrouwen 1 Hassan Azoum en voor komend seizoen bij Heren 1 Martijn Lagendijk presenteerden hun visie op de organisatie en speelwijze van de selecties.
De ambities bij beide trainers spatte er vanaf en werden met applaus beloond.

Na de rondvraag was het tijd voor de sluiting, maar niet voordat twee leden Irene Castel en Niek Bloemendaal voor hun jarenlange inzet de Gouden Speld kregen overhandigd.