Voetballen in een veilige omgeving

Bij Ter Leede vinden we het van groot belang dat iedereen zich binnen de vereniging in een veilige omgeving kan bewegen.  Dit onderwerp komt regelmatig terug op de agenda van het bestuur. We hebben al het beleid dat alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten hebben alsmede algemene richtlijnen voor specifieke trainers/begeleiders. Bijvoorbeeld mogen trainers nooit alleen de kleedkamer in. 

Vanwege de recente ontwikkelingen op het gebied van “me too” en daarbij de situatie dat het voetballen weer verder gaat zonder coronarestricties is dit de aanleiding om ons beleid weer te evalueren.  Een aantal directe maatregelen zijn al genomen, bijvoorbeeld de controle op VOG’s.  Alle vrijwilligers die nog geen VOG hebben zijn hierover inmiddels benaderd. Ons doel is dat op korte termijn alle vrijwilligers weer een geldig VOG hebben.

Ook gaan we bekijken of we onze regels over de omgang met elkaar nog moeten aanscherpen. Binnen de vereniging hebben we te maken met jonge speelsters, jongens en meisjes, mannen en vrouwen is het goed om te bekijken of we met elkaar afspraken moeten maken hoe we met elkaar omgaan en elkaar benaderen.

Iedereen die binnen de vereniging een ongewenste situatie of een vorm van ongewenst gedrag ervaart, kan dit altijd direct melden. Dit kan bij de trainer, begeleider, of een van de bestuursleden. Uiteraard is het ook mogelijk om een vertrouwenspersoon te benaderen. Op de website is hier meer informatie over te vinden.

De keuze waar iemand de melding doet is afhankelijk van de situatie en persoonlijke omstandigheden. Als het niet goed voelt om het binnen de vereniging te melden kan het ook buiten de vereniging bij Centrum Veilige Sport. Op de website van de KNVB staat meer informatie over voetbal en seksuele intimidatie.

Iedereen die vragen of opmerkingen over dit onderwerp heeft nodigen we van harte uit om hierover in gesprek te gaan met het bestuur.

Namens het bestuur,

Kees de Lange, voorzitter.