Voorbereiding volgend seizoen

Het seizoen loopt op zijn einde. De spannende laatste weken. Naast de aflopende competities ook altijd spannend omdat er al druk wordt nagedacht over volgend jaar: De teamindeling, de trainers, de coaches/begeleiders. In deze mail willen we jullie vanuit de Jeugd Commissie graag informeren over het proces dat we daarbij volgen.

De teamindeling is de verantwoordelijkheid van de technisch coördinator (TC). De nieuwe teamindeling wordt in overleg met de jeugdcoördinatoren, trainers en begeleiders samengesteld. De TC neemt initiatief voor de gesprekken en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden. Momenteel is Marcus Latten nog de TC. Omdat Frans Verschoor die rol vanaf volgend seizoen van hem overneemt is hij ook nauw betrokken. De doelstelling van Ter Leede bij de teamindeling is om het iedere jeugdspeler (en uiteraard speelsters) zo goed mogelijk naar de zin te maken. Het plezier van de speler staat altijd voorop. Dat betekent dat we elke speler zoveel mogelijk op het niveau en in het team willen laten spelen waar hij/zij zich prettig voelt. Uiteraard hoort elk team daarnaast voorzien te zijn van training en begeleiding. Gelukkig gaat dat vaak vanzelf maar zoals jullie je kunnen voorstellen zijn er ook situaties waar dat meer aandacht vraagt.

Welke stappen zetten wij om deze doelstelling te bereiken?

Ten eerste is al een maand geleden op basis van leeftijd een inschatting gemaakt van het aantal teams en de mogelijke trainers en begeleiders. Daarin is ook meegenomen wat op dat moment al bekend was over komende en gaande spelers. Dat resulteerde in een eerste, zeer voorlopige schets. De schets is hoe dan ook voorlopig omdat spelers nog tot uiterlijk 15 juni a.s. een overschrijving kunnen aanvragen. Ervaring leert dat dat elk jaar tot op het laatste moment ook gebeurt en het dus lang onduidelijk blijft welke spelers en speelsters we volgend jaar beschikbaar hebben.

Ten tweede is twee weken geleden gedurende twee intensieve avonden deze eerste schets besproken met de coördinatoren, trainers en begeleiders van alle teams behalve voor de MO15 en MO19 (dit zal op korte termijn gebeuren). Dit heeft in een completer beeld geresulteerd. We weten nu welke teams al heel behoorlijk op orde lijken en waar we nog knelpunten zien. Een knelpunt kan zijn dat we niet zeker weten of een speler of speelster zich zal kunnen vinden in het team dat wij voor ogen hebben. Een knelpunt kan zijn dat een team nog onvoldoende spelers heeft, maar weer teveel om over andere teams te verdelen. Een knelpunt kan zijn dat de training en begeleiding nog niet rond is. Omdat er nog de nodige onzekerheid is en wij volop met deze knelpunten aan de slag willen gaan kiezen wij ervoor om de voorlopige uitkomst nog niet openbaar te maken. En hebben wij alle betrokken coördinatoren, trainers en begeleiders gevraagd dit ook nog niet te doen.

Wij willen dit proces 1 juli a.s. afgerond hebben. Dit betekent dat wij de komende ruime maand heel hard aan de slag gaan om de knelpunten aan te pakken. Bijna dagelijks worden daar nu stappen in gezet.

Uiteindelijk zullen er knelpunten open blijven. Er zal altijd een speler of speelster net niet helemaal tevreden zijn. Het kan ook zijn dat we na 1 juli a.s. voor bepaalde teams nog verder moeten zoeken naar de juiste trainers en begeleiders. Maar vanaf 1 juli a.s. willen we de uitkomst zoals op dat moment bekend met iedereen delen en onze keuzes waar nodig toelichten. Tot die tijd kunnen jullie vragen over dit proces stellen aan de jeugdcoördinatoren en de hoofdtrainers (zie https://terleede.nl/teams/jeugd/wie-doet-wat/ met de kanttekening dat Kees Rotteveel de taak als Jeugdcoördinator JO15 van Dick van Biezen heeft overgenomen).

 

Met vriendelijke groet,

De technisch coördinatoren, Frans Verschoor en Marcus Latten