Voorbereidingen nieuwe seizoen: Update

Inmiddels is het seizoen nagenoeg afgelopen. De competities zijn vrijwel afgelopen (met al een paar prachtige kampioenschappen, nog spannende slotwedstrijden, mooie posities op ranglijsten en ja, soms ook zware laatste lootjes), trainingen lopen op hun einde, de slotdag nadert. Hoe staat het met de voorbereidingen voor volgend jaar binnen de jeugd?

Hoofdtrainers, een tussenstand

Een hoofdtrainer gaat in tegenstelling tot eerdere berichten gelukkig wel door: Cody Huis zal ook komend jaar de JO11 onder zijn hoede nemen. Verder zijn we in gesprek met een hoofdtrainer voor de JO13 en met een ander voor één van de pupillengroepen (JO8, JO9 of JO10). Hopelijk daarover snel meer nieuws.

Maar er gebeurt nog veel meer

  1. We zijn druk bezig met de teamindelingen. In verschillende lichtingen trainen jongens en meiden al met hun nieuwe team mee. Bij alle lichtingen is het proces als volgt: Jaarcoördinator, technisch coördinator, trainers en begeleiders komen per lichting bij elkaar om zoveel mogelijk informatie op tafel te krijgen. Tijdens dit overleg proberen we met elkaar een logische indeling te maken. Als blijkt dat we nog informatie missen gaan we daarmee aan de slag. Bij sommige lichtingen loopt dit soepeler dan bij andere en dit blijft de komende weken onze aandacht hebben. Doel is om halverwege juni tot afronding te komen. Al snel dus.
  2. Trainers en begeleiding. Als de teamindeling bekend is willen we zo snel mogelijk zorgen dat de training en begeleiding voor elk team geregeld is. Voor een aantal teams zal dat snel geregeld zijn. Voor een aantal teams zullen we daarvoor meer ons best moeten doen. Maar ik twijfel niet dat het ons opnieuw voor elk team gaat lukken.
  3. Een belangrijk doel voor volgend jaar is om onze jeugdspelers vanaf JO15 meer te gaan betrekken bij de training van de jongste jeugd. Wij zijn ervan overtuigd dat we heel veel jongens en meiden hebben rondlopen die dat leuk zullen vinden en goed zullen kunnen en voor wie het ook een mooie combinatie kan zijn met school (bijvoorbeeld een stage). Hierover later meer.
  4. Verder willen we aan de slag om de kwaliteit van trainingen en begeleiding in de volle breedte verder omhoog te brengen. Het nieuwe pupillenbeleid heb ik al eerder over geschreven en inmiddels hebben we daar boeiende en prettige bijeenkomsten met trainers, begeleiders en ouders over gehad. Doel is om kinderen meer aandacht te geven en de kans te bieden om zich zo goed en plezierig mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast gaan we aan het begin van het seizoen de train-de-trainer avonden nieuw leven inblazen en zal er minstens één begeleidersavond komen. Ook onderstaande “vacature” is gericht op meer aandacht voor voetbal en verbetering van de kwaliteit.

GEZOCHT: Technisch coördinatoren

Ik ben op zoek naar technisch coördinatoren voor de JO11 t/m JO13 en voor de JO15 t/m JO19. Nino Hoogervorst is technisch coördinator voor de JO8, JO9 en JO10. De technisch coördinatoren ondersteunen mij in mijn rol. De technisch coördinator is primair voetbalinhoudelijk bezig. Hij (uiteraard kan het ook een zij zijn!!!) helpt bij het invullen van de trainersposities. Hij helpt het voetbaltechnisch beleid uit te dragen naar de trainers en begeleiders. Hij is sparringpartner en begeleidt de trainers in hun ontwikkeling. uiteraard zoeken we voor deze rol mensen met een ruime voetbalachtergrond, passie voor het spelletje en een Ter Leede hart. Interesse of ken je een geschikte kandidaat? Ik hoor het graag.

Voetbaltechnische zaken Frans Verschoor

06-51576870

fransverschoor@terleede.nl