Voorbereidingen op het nieuwe seizoen – deel 2

Hoofdtrainers
Inmiddels kunnen wij bekend maken dat Nino Hoogervorst volgend jaar de hoofdtrainer van de JO15 wordt. Nino heeft dit jaar de JO15 van ASC onder zijn hoede gehad en wilde graag met deze leeftijdscategorie door. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij een waardig opvolger van Arjan zal blijken te zijn.
Ander goed nieuws is dat we met Job de Ridder zijn overeengekomen dat hij ook volgend jaar hoofdtrainer van de JO17 zal zijn. Zijn maatje, zo mag ik hem wel noemen, Thomas Hartevelt zal opnieuw zijn assistent zijn. Een mooi team.
Koen van der Vlugt gaat daarentegen een nieuw avontuur tegemoet. Koen gaat naar Noordwijk om daar het tweede team te doen. De afgelopen jaren heeft Koen als hoofdtrainer de JO19 onder zijn hoede gehad. Hij heeft aangetoond de jongens te kunnen smeden tot goed presterende, maar ook saamhorige en gezellige teams. Met de JO13 is Koen gepromoveerd naar de hoofdklasse en heeft hij ook nog een paar prachtige toernooien gespeeld bij onder andere Alphense Boys en de Easter Open. En onder Koen’s leiding handhaaft de JO19 zich al een aantal jaar in de 4e divisie en dat zal dit jaar niet anders zijn. Aan het vertrek van Koen zitten verschillende kanten. Aan de ene kant zullen wij en zeker ook zijn spelers en de mensen met wie Koen heel direct heeft samengewerkt Koen gaan missen om zijn inzet en kunde. Aan de andere kant is duidelijk dat Koen aan een volgende stap toe is. Koen heeft al eerder aangegeven op termijn een trainerschap van een senioren team te ambiëren. Noordwijk biedt hem nu de kans om die ambitie te vervullen, een mooie stap in zijn ontwikkeling waar we Koen heel veel succes mee wensen.
Met het vertrek van Koen is het duidelijk voor welke posities we allemaal nieuwe hoofdtrainers moeten zoeken. En dat zijn er best wel wat. Naast de JO19 zoeken we hoe dan ook nog hoofdtrainers voor de JO13 en de JO11. Ook voor de JO8, JO9 en JO10 zoeken we nog hoofdtrainers. Daarover hieronder meer. Uiteraard zijn wij al druk bezig met zoeken naar goede kandidaten maar alle hulp is daarbij welkom. Dus: ken je of ben je een goede kandidaat, laat het mij horen.
Zoals in de eerdere update aangegeven zijn we verder in gesprek met kandidaten voor alle overige (assistent-)trainers posities.
Frans Verschoor
06-51576870
Onder 8, 9 en 10 in een nieuw jasje!
We naderen het einde van het seizoen en er kan teruggekeken worden naar hoe we de nieuwe spelvormen van de KNVB ervaren hebben. Uit het onderzoek van de KNVB was de volgende conclusie al getrokken; Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen kinderen vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter aan op de belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen. In de praktijk hebben we binnen Ter Leede dit ook ervaren. Vraag is nu hoe gaan we hiermee verder?
Afgelopen periode is hierover nagedacht binnen jeugdbestuur, jeugdtrainers en een adviesgroep die bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de jeugd, meisjes-dames en senioren. De conclusie is dat we het goed vinden om het gedachtengoed van de KNVB met betrekking tot de Onder 8, 9 en 10 pupillen verder toe te passen binnen de jeugdopleiding van Ter Leede. Wat houdt dit nu concreet in?
Met ingang van het seizoen 2019-2020 zal per leeftijdsjaar (8, 9 en 10) een hoofdtrainer verantwoordelijk worden voor de training van de teams met dat leeftijdsjaar. Daarboven komt een technisch jeugdcoördinator die erop toeziet dat spelertjes binnen deze pupillengroepen 8, 9 en 10 op een zelfde wijze in hun ontwikkeling geholpen worden. Zodoende is er binnen een leeftijdsjaar dus geen onderscheid meer tussen selectie en niet-selectie spelers. Iedereen geniet dezelfde opleiding.
Bij de Onder 8 t/m 10 pupillen worden nu al geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. Het ontwikkelen en vergroten van het spelplezier staat voorop. Een ander belangrijk doel is om de betrokkenheid van spelers te verhogen en om ze in trainings- en wedstrijdvormen te laten spelen die beter aansluiten bij hun ontwikkelingsfase.
Er is voor deze groepering dan ook geen selectieprocedure meer, de teams worden op andere gronden samengesteld. Op deze wijze wil Ter Leede een nieuwe stimulans in het pupillen voetbal brengen. Tijdens het komende seizoen zal gekeken worden hoe deze nieuwe opzet bevalt en of deze mogelijk ook bij andere leeftijdscategorieën toegepast kan worden.
Vragen over deze nieuwe opzet kunnen gesteld worden aan Frans Verschoor (Jeugdbestuurslid Technische Zaken), Nino Hoogervorst (Technisch Jeugd coördinator Onder 6 t/m 10 Pupillen) of Leo Verbeek (Adviesgroep jeugdvoetbal)