Voorlopige indeling Ter Leede jeugd 2019-2020

De voorlopige teamindeling is bekend voor de junioren (O11 t/m O19). De voorlopige indeling voor de pupillen, de O8, O9 en O10 wordt volgende week bekend gemaakt.

Bij de indeling heb ik als technisch coördinator nauw en veel samengewerkt met Nikki Douglas als Algemeen Coördinator, met Nino Hoogervorst als TC pupillen, met alle leeftijdscoördinatoren en natuurlijk met huidige trainers en begeleiders. Hier is veel tijd en heel veel mooie betrokkenheid in gaan zitten. Ik wil iedereen zeer voor hun inzet en hulp bedanken.

Als Ter Leede proberen wij het teamindeling proces elk jaar soepeler te laten verlopen. Het streven is duidelijk: zorgen dat iedere speler (M/V) in een team terecht komt waar de kans op plezier en ontwikkeling zo groot mogelijk is. In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig. We hebben te maken met soms botsende wensen en met aantallen die de ideale indeling in de weg kunnen zitten. We hanteren een aantal uitgangspunten:

  1. Voorkeur heeft om spelers in hun leeftijdscategorie te plaatsen. Alleen uitzonderlijke talenten kunnen worden doorgeschoven. Daarnaast kunnen spelers worden doorgeschoven als de aantallen geen andere oplossing mogelijk maken.
  2. Dispensatie wordt zoveel mogelijk voorkomen. Ervaring leert dat in volgende jaren tot groeiende problemen leidt bij de indeling.
  3. Wij zijn er van overtuigd dat voetbal leert dat je in wisselende groepen plezier kan hebben en met iedereen vrienden kan worden. Ons uitgangspunt is daarom dat elk team een vriendenteam kan worden. Wij proberen de teams in de basis bij elkaar te houden maar vinden het geen probleem als spelers regelmatig andere gezichten in hun team zien.
  4. Voor de JO19, 17, 15 en 13 geldt dat er nog geen onderscheid tussen het eerste en het tweede team is gemaakt. De hoofdtrainers zullen die keuze tijdens de voorbereiding maken.

Zoals uit de indeling blijkt hebben we nog niet voor alle teams begeleiders en trainers in kunnen vullen. Daar gaan wij de komende tijd nog intensief mee aan de slag. Uiteraard horen wij het graag als je interesse hebt of een geschikte kandidaat weet. Neem hiervoor contact op met Frans Verschoor.

Komende week zal de voorlopige indeling worden aangevuld met de pupillen. We weten dan hoe we er nu voor staan. Gebleken is dat er in de vakantieweken altijd nog verschuivingen kunnen plaatsvinden waardoor wij de uiteindelijke teamindeling pas in augustus zullen publiceren.

Met vriendelijke groet,

Frans Verschoor
Voorlopige-teamindeling-TerLeede-seizoen-2019-2020-v20190629