Voorzitter Ronald Vonk krijgt Gouden Speld incl. foto´s

In aanwezigheid van zo’n 50 leden vond afgelopen donderdag 13-6 de 105e Algemene Ledenvergadering plaats. Nadat de in het afgelopen halfjaar overleden leden waren herdacht, was het tijd voor de begroting seizoen 2019-2020. De wegens omstandigheden verhinderde penningmeester Nanne Batenburg (bij deze gelegenheid vervangen door Peter Bergman) had zoals te doen gebruikelijk weer een solide begroting opgesteld.

Omdat de totale kosten van het gebruik van ons complex de laatste jaren sterk gestegen zijn, valt er echter niet te ontkomen aan een contributie verhoging. Hierover staat een afzonderlijk bericht op de website.

Nadat begroting en contributieverhogingen waren goedgekeurd waren er updates van de jeugdafdeling, onze accommodatie (stand van zaken waterinstallatie/gasloos clubhuis en de vervanging van de veldverlichting door LED), de vrouwenafdeling en Stichting Topvoetbal. Wat het laatste betreft werd uiteraard nog even stilgestaan bij het kampioenschap, met daaraan gekoppeld promotie naar de 3e divisie en ook de ruimere mogelijkheden voor de eigen jeugd om door te stromen naar de A-selectie kwamen aan de orde.

Nadat secretaris Michiel van Delft was herkozen en 2e secretaris/2e penningmeester Rob Nelemans na 5 termijnen zijn bestuurstaken had neergelegd, werd voorzitter Ronald door bestuurslid projecten Peter Bergman verrast door de voordracht aan de ALV om hem te benoemen tot Gouden spelddrager. De vergadering stemde hier met een daverend applaus mee in.
Peter roemde, naast het vele vrijwilligerswerk (vele jaren begeleider, trainer, bestuurslid voetbaltechnische zaken en nu als voorzitter), zijn sociale betrokkenheid bij de vereniging en haar leden, een vereniging die hij altijd trouw is gebleven en waar hij 45 jaar op het hoogste niveau heeft gevoetbald.

 

Na de rondvraag werd de vergadering rond 21.30 uur gesloten.

Bekijk alle foto´s HIER.