Waarnemend voorzitterschap verlengd

Zoals bekend is onze voorzitter Kees de Lange voor zijn werk al langere tijd in Colombia.
De verwachting was dat zijn werkzaamheden reeds afgerond zouden zijn, zoals het zich laat aanzien zal dit echter nog enkele maanden duren.
Tot die tijd blijft de waarneming in handen van Ronald Vonk.

Namens het bestuur