We mogen weer trainen!

Vanaf a.s. maandag kan er door de jeugd worden getraind volgens onderstaande schema en richtlijnen.

Op basis van het bericht van de gemeente omtrent de kaderstelling georganiseerd buiten sporten onder begeleiding is vanuit Ter Leede een plan gemaakt om de trainingen binnen de gestelde normen weer mogelijk te maken. Op dit moment geldt dat vanuit de Jeugdcommissie het directe aanspreekpunt zijn Martin Nuninga en Frans Verschoor en voor de dagelijkse trainingen zijn dit Nino Hoogervorst, Cody Huis en Steven Hartevelt.

Voordat we ingaan op het plan hierbij een dringend beroep op ouders en trainers om de regels na te leven want alleen op deze manier is het mogelijk om de trainingen te kunnen hervatten. Voor de ouders geldt dat het doornemen van deze regels met uw kind zorgt voor duidelijkheid op training. De gezondheid van iedereen is essentieel. Voor de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar en ouder geldt dat te allen tijde de 1.5 meter afstand moet worden bewaard zowel spelers onderling als met de trainer. Vanuit Ter Leede zal hierop strikt worden toegezien en de gemeente zal dit ook periodiek doen.

Het uitgangspunt van het trainingsschema is dat wordt aangesloten bij de huidige planning en trainingstijden. Voor het halen-en-brengen van de training worden specifieke richtlijnen van toepassing en standaard geldt dat de trainingen worden ingekort met 10 minuten om het wisselen op de velden mogelijk te maken.

Vanuit de overheid is het mogelijk gemaakt dat niet-leden kunnen meetrainen. Uiteraard willen wij hieraan gehoor geven maar wel geldt een aanmeldingsverzoek. Als een vriendje of vriendinnetje wil meetrainen dan graag melden via een mail naar: info@terleede.nl onder vermelding van naam, geboortedatum en eventueel team.

Voor iedereen geldt dat dit allemaal nieuw is en hierdoor is het mogelijk dat bepaalde zaken in het begin nog niet goed lopen of dat er vragen zijn. Hierbij geldt dat we met zin allen de vereniging zijn dus graag als ouder uw begrip hiervoor. Als er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de leeftijd coördinator of de trainer. Zij zorgen voor verdere interne afstemming met de jeugdcommissie. Via de website of de groepsapps zullen mogelijke updates worden gedeeld.

Het sportpark is niet toegankelijk buiten de gestelde trainingstijden. Het trainingsschema komt op de website.

Wij wensen iedereen heel veel plezier met de trainingen!

Met sportieve groet,
Bestuur vv Ter Leede

Algemene richtlijnen
– De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de toiletten. Kleedkamer 13 voor de meiden en kleedkamer 14 voor de jongens.
– Iedereen komt omgekleed naar de training en doucht thuis.
– Iedereen gaat voorafgaand aan de training thuis naar toilet.
– Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op de trainingslocatie. Ook niet aan de zijlijn of op een geringe afstand; De kinderen kunnen worden afgezet voor het toegangshek van de club.
– Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, om zo min mogelijk ouders/verzorgers met elkaar in contact te laten komen; De trainingen worden verkort met 10 minuten.
– Na afloop van de training gaat iedereen – conform richtlijnen – direct naar huis.
– De trainers en begeleiding moeten duidelijk herkenbaar zijn in het Ter Leede trainingspak/tenue.
– De ballen worden na afloop schoongemaakt. Gebruik van hesjes wordt beperkt i.v.m. besmetting.
– Er mag 1 persoon tegelijk in het materiaalhok.
– De trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de kinderen van alle leeftijdsgroepen.
– Iedereen verzamelt in de aangegeven vakken per trainingsveld en plaats zijn of haar fiets daar ook: Dus train je op veld 1 dan verzamel je in vak 1.
– Iedereen die zich op het sportpark begeeft is akkoord met het protocol.
Leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar (basisschoolkinderen, tot en met de O12)
– De trainingen starten volgens de huidige teamindeling.
– De vaste trainers en of begeleiders zijn aanwezig om de training goed te laten verlopen. Zie hiervoor het trainingsschema.
– De trainer en/of begeleider haalt de spelers van de parkeerplaats.
– Voor de UKKEN en EUROLEAGUE geldt dat ouders van kinderen die alleen trainen nog spannend vinden op gepaste afstand mee kunnen.. Voor de training wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door de CombiBrug;
– De kinderen kunnen worden afgezet voor het toegangshek van de club “kiss-and-ride”.
– Kom niet eerder dan 5-10 minuten voor start van de training.
– De trainer en/of begeleider brengt de kinderen na afloop van de training terug naar de verzamelvakken. Iedereen gaat direct naar huis.
– De trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle leeftijdsgroepen.
Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar (jongeren voortgezet onderwijs, vanaf O13)
– De trainingen starten volgens de voorlopige nieuwe teamindeling (selectie) of huidige indeling (niet-selectie). Reden is dat er bij de O13 veel spelers en speelsters zijn die al 13 zijn en bij de O19 veel die al 19 zijn.
– De vaste trainers en of begeleiders zijn aanwezig om de training goed te laten verlopen. Zie hiervoor het trainingsschema.
– Op basis van RIVM richtlijnen mag de jeugd van 19 en ouder niet meedoen aan de training.
– De trainer en/of begeleider haalt de spelers van de parkeerplaats.
– voor de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar en ouder geldt dat veel al zelfstandig op de fiets naar de club komen. Hierbij het verzoek om alleen naar de training te komen.
– Kom niet eerder dan 5-10 minuten voor start van de training.
– De trainer en/of begeleider brengt de jeugd na afloop van de training terug naar de verzamelvakken . Iedereen gaat direct naar huis.
– De trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle leeftijdsgroepen.

Om ervoor te zorgen dat het onderlinge contact tussen de teams/spelers zo beperkt mogelijk is geldt een verplichte looproute. Het uitgangspunt is eenrichtingsverkeer. Iedereen moet aan de rechterkant van de ingang naar binnen en wordt opgehaald door de trainer die bekend is met de looprichting.