Wijziging e-mailprovider Ter Leede

Onze webmaster is deze week bezig om al onze e-mailadressen om te zetten naar een nieuwe mailprovider. Iedereen die een e-mail alias van Ter Leede (@terleede.nl) heeft krijgt vandaag zijn nieuwe inloggegevens. Met deze inloggegevens kan een ieder eventueel zijn eigen e-mail forwards instellen en beheren. Let op: Dit gebeurd niet automatisch!

Donderdagavond zal de wijziging van de mailprovider doorgevoerd worden en dan duurt het ongeveer 24 uur voordat dit overal ter wereld bekend is. In die tussentijd kunnen er dus mailproblemen voordoen. Gelieve hier rekening mee te houden.

Bij deze alvast onze excuses voor de eventuele overlast.

Namens de hoofdredactie van Ter Leede veel succes met de nieuwe mailboxen en de andere nieuwe mogelijkheden!