Voorlopige teamindelingen bekend

De voorlopige indeling van de jeugdteams voor het komende seizoen is samengesteld.
Dit seizoen was het, nog meer dan voorgaande jaren, behoorlijk puzzelen. Dit kwam voornamelijk doordat we in sommige groeperingen net te weinig spelers hebben voor een extra team. Of teveel spelers als je ervoor zou kiezen om met een team minder te starten. Dit heeft de coördinatoren, begeleiders en trainers veel moeite gekost om tot de voorlopige indeling te komen.
Goed nieuws, dit is gelukt.

We wijzen erop de het om een voorlopige teamindeling gaat. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden door opzeggingen of aanmeldingen.

Hieronder een korte toelichting op de indeling per jeugdgroepering.

Meisjes
Komend seizoen zijn er opnieuw twee meisjes teams. Dit wordt een meisjes A en een meisjes B team. Ter Leede had gehoopt nog een derde meisjes team (C) te kunnen opzetten. Dit is helaas niet gelukt omdat er te nog weinig speelsters zijn in deze leeftijdscategorie. De doelstelling blijft overeind. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het meisjes B team is wat aan de grote kant. We zullen nog bekijken of er één of twee meisjes door kunnen schuiven naar de meisjes A.

A-junioren
Komend seizoen hebben we voor het eerst drie A-junioren teams. De eerste twee teams vormen de A-selectie. We hebben de spelers die naar de senioren zouden gaan maar om dispensatie gevraagd hebben, geen dispensatie kunnen geven, omdat de teams anders te groot worden.

B-junioren
Net als het afgelopen seizoen zijn er ook komend seizoen vier B elftallen. De eerste twee teams vormen de B-selectie

C-junioren
Op dit moment hebben we gekozen voor vier C-elftallen. We zitten in deze groepering helaas net te krap voor 5 C-teams.
Met 4 C-teams hebben we relatief veel spelers per team. Helaas is dit op dit moment nog niet anders. We doen een beroep op de C-spelers om vriendjes enthousiast te maken en nog nieuwe leden te werven. Alleen met de komst van nieuwe leden kunnen we mogelijk een 5e C-team gaan vormen!
Kijk daarom goed om je heen of jullie nog vriendjes kunnen werven voor het voetbal bij Ter Leede!

D-junioren
Komend seizoen zijn er maar liefst zeven D-elftallen. De D1 en D2 vormen de D-selectie. De bezetting is aan de krappe kant  (13 spelers per team).
En ook hier zijn extra spelers wenselijk.

E-junioren
Er zijn 8 E-teams, per team opgebouwd met 1e of 2e jaars spelers. E1 t/m E4 valt onder de E-selectie.
Er is gekeken om binnen de selectie en niet selectie teams zoveel mogelijk de spelers van dezelfde leeftijdscategorie bij elkaar in een teams te zetten.

F-junioren
Er zijn zeven F-teams.
F1 en F2 vormen de selectie met 2e jaars spelers.
F3 en F4 vormen de selectie met 1e jaars spelers.

Voor alle teams geldt
De bekercompetitie wordt gebruikt om te bekijken of de teams goed zijn samengesteld. Er kunnen tijdens of na afloop van de bekercompetitie nog kleine wijzigingen plaats vinden.

Lid worden?
Klik hier voor meer informatie

Voorlopige teamindelingen
Bekijk de voorlopige teamindeling hier

Begeleiders, trainers, vakante posities
De begeleiding en trainers voor diverse teams is nog niet rond dus zullen we in een later stadium hierop terugkomen. Mochten er ouders/verzorgers zijn die een ondersteunende rol willen vervullen bij het begeleiden en/of trainen van de teams dan graag een berichtje aan Marcus Latten
Wij kijken al weer uit naar het komend seizoen. Jullie ook?
Goede vakantie en tot in augustus!

Namens de coördinatoren en technisch coördinatoren

Marcus Latten
jeugdcommissie lid Voetbal Technische Zaken